Przebieg realizacji projektu

1) Szanowne Studentki i Szanowni Studenci! Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wraz z Zespołem Projektowym w dniu 3.10.2017 r. serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z NCBiR, w ramach Osi III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego … Czytaj dalej Przebieg realizacji projektu