Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter konkursowy: Szczegółowe kryteria naboru określone we wniosku o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela: Lp. Elementy oceny uwzględniane w etapie konkursu Liczba punktów MLP* 1. Średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego (pkt. wg średniej) 2-5 5 2. Oświadczenie o niezatrudnieniu 3 3 3. Trudna sytuacja materialna studenta1) 1 1 Suma 9 * MLP – … Czytaj dalej Rekrutacja