Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK

Redakcja funkcjonującego na Wydziale Prawa i Administracji czasopisma „Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” zachęca studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów za pomocą platformy https://apcz.umk.pl/SZNPiA  Rada Redakcyjna: mgr Hubert Żurkiewicz – redaktor naczelny, mgr Jakub Zemła – zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny ds. prawa administracyjnego, mgr Renata Badowiec, redaktor tematyczny ds. prawa karnego, mgr … Czytaj dalej Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK