Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK

Redakcja formującego się na Wydziale Prawa i Administracji czasopisma „Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” zachęca studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów w terminie do 31 maja 2018 r. na adres e-mail: redakcja.szn@stud.umk.pl Zespół redakcyjny: Redaktor Naczelny – Mgr Renata Badowiec Zastępca Redaktora Naczelnego – Mgr Michał Perliński Rada Naukowa – Dr hab. Monika Wałachowska, Dr … Czytaj dalej Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK