Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Doktoranci

Magister Julianna Makiłła-Polak jest absolwentką studiów magisterskich w zakresie historii sztuki, które ukończyła na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w 2010 r. oraz studiów magisterskich w zakresie prawa, ukończonych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 2012 r. Pracę magisterską z zakresu historii sztuki pt. Ludzki sędzia w Boskim procesie: wizerunki Poncjusza Piłata w polskiej sztuce nowożytnej napisała w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej pod opieką dra hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK, natomiast praca magisterska z zakresu prawa pt. Sztuka jako prowokacja. Akty wandalizmu wobec dzieł sztuki powstała w Katedrze Kryminalistyki pod opieką Prof. dr hab. Józefa Wójcikiewicza.

Obecnie jest studentką stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa w Katedrze Kryminalistyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki kryminalistycznych i kryminologicznych aspektów przestępczości przeciwko dobrom kultury. Specjalizuje się w tematyce wandalizmu wobec dzieł sztuki. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz prof. UMK.

Na co dzień pracuje w administracji samorządowej. Swój wolny czas dzieli pomiędzy zabawy z córką, aktywność sportową, kryminały A. Marininy i H. Mankella oraz mecze ligi angielskiej oglądane wraz z mężem.

 

Magister Anna Zając jest absolwentką studiów magisterskich w zakresie prawa, ukończonych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2014 r. zdała egzamin magisterski. Pracę magisterską pt. Ochrona świadka w procesie karnym na tle standardów międzynarodowych przygotowała pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej. W 2013 r. na Wydziale Filologicznym UMK ukończyła studia polonistyczne w specjalizacji językoznawczej i nauczycielskiej. Pod kierunkiem dr hab. Danuty Kowalewskiej, prof. UMK przygotowała pracę magisterską pt. Maskarady i mistyfikacje w komediach Franciszka Zabłockiego.

Aktualnie jest doktorantką w Katedrze Kryminalistyki i przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz prof. UMK. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się problematyka języka w ekspertyzie pismoznawczej, osadzona na pograniczu dwóch dyscyplin: kryminalistyki i językoznawstwa. Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Zespole Radców Prawnych. W wolnym czasie podróżuje, jeździ na nartach i zgłębia literaturę angielską.

 

Magister Piotr A. Zwarycz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego UMK. W 2015 roku uzyskał tytuł magistra prawa. Napisał pracę magisterską pod kierunkiem Pani dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK pt. Prawne i kryminalistyczne aspekty wykrywania sprawców rozbojów. W 2016 roku uzyskał tytuł licencjata. Pracę licencjacką napisał pod kierunkiem Pani dr Anny Wójtewicz pt. Przerwa w życiorysie – zjawisko tatuażu wśród kobiet pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Obecnie odbywa studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UMK. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz prof. UMK.

Zajmuje się przede wszystkim kryminalistyczną, psychologiczną oraz procesową problematyką dotyczącą przesłuchań. W kręgu jego zainteresowań leżą również kwestie związane z bronią palną, prawem penitencjarnym, a także wpływem nowoczesnych technologii na pracę organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W związku z ukończonymi studiami z zakresu socjologii interesuje się również metodologią prowadzenia badań oraz kwestiami związanymi z socjologią i antropologią kultury.