Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

dr Marcin Berent
dr hab. Janusz Bojarski
dr Piotr Chrzczonowicz
dr Natalia Daśko
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
dr Michał Leciak
dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK
dr Agata Ziółkowska