Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Marek Kolasiński

dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK
prof. dr hab. Marek Kolasiński
dr hab. Paweł Nowicki, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
dr Maciej Żenkiewicz