Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra została utworzona 1 lutego 1979 r., początkowo jako Zakład Administracji Gospodarczej. Na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 1990 r. Zakład przekształcony został w Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego. Z dniem 1 maja 2009 r. jednostka przemianowana została na Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i pod tą nazwą funkcjonuje obecnie. Od początku istnienia Zakładu/Katedry skład osobowy tworzyli: prof. zw. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (+2014), prof. zw. dr hab. Wojciech Szwajdler (+2015) oraz dr hab. Henryk Nowicki. W 2007 r. do zespołu dołączyła dr Anna Brzezińska-Rawa, która zatrudniona została na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. w Katedrze pracuje także asystent – dr Krzysztof Kucharski. Po przedwczesnej śmierci prof. W. Szwajdlera obowiązki kierownika Katedry objął prof. zw. dr hab. Marek Kalinowski z Katedry Prawa Finansów Publicznych. Z dniem 1 lipca 2017 r. na Kierownika Katedry powołany został dr hab. Henryk Nowicki.

Na mocy zarządzenia Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. doszło do przekształcenia Katedry Prawa Ochrony Środowiska oraz Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego w Katedrę Prawa Ochrony Środowiska, w strukturze której utworzono Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z zakresu publicznego prawa gospodarczego, zamówień publicznych, kontroli administracji, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, publicznego prawa konkurencji. W Katedrze prowadzone są również Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (od 2001 r.), których założycielem i kierownikiem jest dr hab. Henryk Nowicki. Od 2011 r. przy Katedrze działa Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego. Opiekę naukową nad Kołem Naukowym sprawuje dr hab. Henryk Nowicki. Pod kierunkiem pracowników Katedry przygotowywane są rozprawy doktorskie, liczne prace magisterskie oraz licencjackie.

Działalność organizacyjna Katedry obejmuje przygotowanie kilkudziesięciu konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Pracownicy Katedry są beneficjentami szeregu grantów naukowych. Pełną również funkcję ekspertów w organach administracji centralnej, samorządowej, a także w administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.