Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Bożena Gronowska

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
prof. dr hab. Bożena Gronowska
dr Julia Kapelańska-Pręgowska
dr Piotr Sadowski