Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Ewa Kabza
adiunkt
Katedra Prawa Cywilnego

pokój: 134, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4080
e-mail: ekabza@umk.pl
www: http://orcid.org/0000-0002-8462-1618
ORCID: 0000-0002-8462-1618

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK (studia magisterskie i doktoranckie) oraz Europejskich Studiów Specjalnych UMK. W 2008 r. otrzymała nagrodę II stopnia w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską za pracę pt. Podpis elektroniczny w Unii Europejskiej. Trzykrotnie otrzymała wydziałowy grant badawczy (2011, 2013, 2015) i prowadziła badania w Monachium, Oxfordzie i Berlinie. Stypendystka DAAD (LMU w Monachium). Dwukrotnie nagrodzona w międzynarodowych konkursach posterowych - Sesji Młodych Badaczy - organizowanych przez Societas Humboldtiana Polonorum (I miejsce w 2015 r. oraz II miejsce w 2013 r.).

Opiekun Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Rodzinnego oraz tutor studentów I roku. Sekretarz redakcji czasopisma „Comparative Law Review"(do 10.2016 r.), członek komitetu redakcyjnego Kwartalnika WPiA UMK pt. „Temida" (do 10.2016 r.) oraz redaktor kwartalnika WPiA UMK „Ad Vocem". Członek International Society of Family Law. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji (od 2015 r.). Autorka opracowań z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i teorii prawa oraz redaktorka publikacji pokonferencyjnych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa rodzinnego i teorii prawa.

 Terminy konsultacji:
DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/2024:
- środa, godz. 11.30-12.30, pok. 134
- czwartek, godz. 16.30-17.30, pok. 134 (30.11.2023 r.; 7.12.2023 r.; 14.12.2023 r.)
- czwartek, godz. 15.00-16.00, pok. 134 (począwszy od 21.12.2023 r.)


Zobacz profil w Bazie Wiedzy