ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zajęcia w roku akadem. 2020/21, 2021/22

Wykłady z prawa zobowiązań 2020/21- online (Prof. M. Bączyk)

Wykłady z “Podstaw prawa cywilnego” 2020/21, I stopnia, niestacjon.; online (Prof. M. Bączyk)

Wykład z prawa rzeczowego, II rok, Prawo

Wykład-Prawo umów obligacyjnych, III r. Prawo

Seminaria 2021 r. Informacje i materiały (Prof. M. Bączyk)

Najnowsze publikacje