ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Seminaria 2021 r. Informacje i materiały (Prof. M. Bączyk)