ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wykłady z “Podstaw prawa cywilnego” 2020/21, I stopnia, niestacjon. – online (Prof. M. Bączyk)