Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK

prof. dr hab. Mirosław Bączyk
dr Marcin Drewek
dr Tomasz Jasiakiewicz
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
dr Ewa Kabza
dr Daria Różycka