Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Tomasz Jasiakiewicz
adiunkt
Katedra Prawa Cywilnego

pokój: 134
tel.: 56 611 40 80
e-mail: tomjot@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=F3cjzzgAAAAJ&hl=pl
ORCID: 0000-0003-4679-0442

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,.
w dniu 1 grudnia 2022 r. mój dyżur wyjątkowo odbędzie się wcześniej, tj. w godz. 12:30 - 13:30.

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:
-wtorek godz. 12:00-13:00
-czwartek godz. 15:00-16:00

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2022/2023:
-18.12.2022 r., godz. 10:25-11:25
-22.1.2022 r., godz. 10:25-11:25

Adres teams do kontaktu zdalnego:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bb7c52eace044aa807e26442c4d13b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=378f5583-23be-4355-bf54-2557178314aa&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy