Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konkurs Prawa Rodzinnego i Spadkowego

W latach 2013-2015 odbywały się coroczne Wydziałowe Konkursy Prawa Rodzinnego i Spadkowego, których organizatorem była Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński jako przewodniczący komisji konkursowej oraz mgr Ewa Kabza jako członek komisji) przy współudziale przedstawicieli Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu (dr Ewa Radomska). Celem przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowania prawem rodzinnym i spadkowym wśród studentów oraz nagrodzenie najlepszych z nich. Konkurs cieszył się (mimo trudnych i skomplikowanych pytań) niesłabnącym zainteresowaniem adeptów prawa, którzy wykazywali się dogłębnym zrozumieniem zawiłych nawet konstrukcji z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Etap pierwszy polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Do drugiej tury przechodziło maksymalnie 10 osób z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w pierwszym etapie, przy czym każda z tych osób musiała uzyskać przynajmniej 60% ogólnej liczby punktów (czyli min. 30 punktów). Etap drugi polegał na odpowiedzi ustnej na jedno pytanie kazusowe przed Komisją Konkursową.

I edycja konkursu odbyła się 25 stycznia 2013 r.

Finał II Wydziałowy Konkurs z Prawa Rodzinnego i Spadkowego odbył się 20 stycznia 2014 r. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 9 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki podczas I etapu pisemnego (Ewa Lewańska, Paweł Niesłuchowski, Jacek Ziembiński, Ewa Mirus, Marcin Żurawski, Magdalena Matuszewska, Sylwia Pacholec, Joanna Zasztowt, Michał Ilkiewicz). Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów: I miejsce zdobyła Pani Joanna Zasztowt; II – Pani Magdalena Matuszewska; III – Pan Paweł Niesłuchowski. Patronat nad II edycją konkursu objęła „Edukacja Prawnicza”.

W dniu 26 stycznia 2015 r. odbył się finał III Wydziałowego Konkursu z Prawa Rodzinnego i Spadkowego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 10 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki podczas testu, który odbył się 23 stycznia (Weronika Mazurkiewicz, Marta Woźniak, Bogumiła Piórkowska, Marta Pawłowska, Karolina Chlebna, Delfina Chmielecka, Mariusz Braszkiewicz, Patrycja Goebel, Aleksandra Piątkowska, Magdalena Malesińska). Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów: I miejsce zdobyła Pani Weronika Mazurkiewicz; II – Pani Magdalena Malesińska; III – Pani Marta Woźniak.