Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego tworzy grupa ambitnych, energicznych, zainteresowanych prawem podatkowym młodych ludzi, studentów prawa oraz administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstało w 2004 roku z inicjatywy dr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek. W szeregach Koła działa obecnie ponad 20 członków.
Pierwszym opiekunem naukowym Koła był prof. dr hab. Bogumił Brzeziński – kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Obecnie opiekę naukową sprawuje dr Ewa Prejs. Działalność Koła wspomagają także, dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniem, pozostali pracownicy Katedry Prawa Finansów Publicznych.

Osoby bliżej zainteresowane Kołem oraz jego działalnością zapraszamy na jego stronę internetową oraz profil na FB. Zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w Kole Naukowym prosimy o kontakt z dr Ewą Prejs (eprejs@umk.pl).