ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Ewa Prejsdr Ewa Prejs
adiunkt
Katedra Prawa Finansów Publicznych

tel.: +48-56-611-4089
fax: +48-56-611-4005
e-mail: eprejs@umk.pl
www: http://www.taxlaw.umk.pl

Zainteresowania:
W latach 1996 - 2001 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W dniu 26 lutego 2007 r. przystąpiła do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, w następstwie której w dniu 20 marca 2007 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała jej stopień naukowy doktora nauk prawnych.

W grudniu 2005 r. złożyła egzamin państwowy i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Terminy konsultacji:
DYŻURY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:
Dyżury online:
piątki 16.30-17.30

Proszę o połączenie się w tych godzinach z kanałem mojego dyżuru na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0bb62b0751d0450baa1f84b7b9ce1caa%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8cf83498-1c90-469c-93a0-ebea24e4a742&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.Bibliografia