Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konferencja Jubileuszowa

 

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Prawa Cywilnego Uniwersytetu Rzeszowskiego pragną zaprosić na Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „O dobre prawo dla ubezpieczeń”, w dniu 22 lutego 2019 roku (piątek), godzinach od 10.00 do 15.30 w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 3.

Przesłaniem Konferencji jest uczczenie Jubileuszu Prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego, Kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeniowego UMK. W Konferencji udział wezmą naukowcy z ośrodków akademickich z całej Polski (m.in. z Warszawy, Poznania, Krakowa, Katowic, Łodzi czy Gdańska), a także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) oraz innych instytucji rynku ubezpieczeń. Problematyka Konferencji koncentrować będzie się wokół ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Poniżej znajdą Państwo program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy z informacją o opłacie konferencyjnej. Formularze zgłoszeniowe, jak i wszelkie ewentualne zapytania, uprzejmie prosimy przesyłać na adres Sekretarza Komitetu Organizacyjnego, Pana Doktora Michała P. Ziemiaka (mpz@umk.pl). Opłata konferencyjna obejmuje egzemplarz księgi jubileuszowej Pana Profesora Eugeniusza Kowalewskiego. Termin zgłaszania udziału w Konferencji oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa z dniem 31 stycznia 2019 roku.

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Ewa Bagińska (UG)

Dr hab. Monika Wałachowska (prof. UMK)

Dr hab. Władysław W. Mogilski (prof. UR)

Dr Michał P. Ziemiak (UMK)

 

Program (184 KB)

Formularz zgłoszeniowy (512 KB)

Formularz zgłoszeniowy (14 KB)