Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematy badawcze

KPU prowadzi bieżące (długo i krótkoterminowe) badania nad najnowszymi zmianami legislacyjnymi i rozwijającym się orzecznictwem oraz formułuje wnioski na przyszłość

Celem działalności KPU jest tworzenie publikacji naukowych (artykułów naukowych, glos do orzeczeń sądowych), udział w pracach legislacyjnych, działalność opiniodawcza, kontakty innymi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami praktyki ubezpieczeniowej, udział w konferencjach naukowych

 

Bazowe tematy badawcze:

Prawo ubezpieczeń gospodarczych (przy czym dotychczasowy dorobek koncentruje się w szczególności na: ubezpieczeniach grupowych i ubezpieczeniach OC, ubezpieczeniach komunikacyjnych, ubezpieczeniach na życie, reasekuracji, wybranych aspektach ubezpieczeń morskich, relacji prawa ubezpieczeniowego z prawem podatkowym oraz prawie zamówień publicznych, pośrednictwie ubezpieczeniowym i dystrybucji ubezpieczeń, ubezpieczeniowych oraz proceduralnych aspektach kompensacji szkód medycznych a także ubezpieczeniach od skutków ryzyk katastroficznych, w tym ryzyk terroryzmu, doradztwie odszkodowawczym).

Prawo cywilne (w tym w szczególności: prawo umów, odpowiedzialność odszkodowawcza, ochrona dóbr osobistych, a także prawo własności intelektualnej, prawo mediów, prawo międzynarodowe prywatne)

Prawo konsumenckie (zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń gospodarczych)

Prawo medyczne (w tym w szczególności przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta.