Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Michał Ziemiakdr Michał Ziemiak
adiunkt
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 115
tel.: 56 611 4118
e-mail: mpz@umk.pl
www: http://www.law.uni.torun.pl/#2#mpz@law.umk.pl
ORCID: 0000-0001-8543-9458

Zainteresowania:
Assistant Professor in the Department of Insurance and Medical Law and attorney-at-law.
Dissertation dealt with the problem of unfair terms in insurance contracts. Basic research field is insurance law (especially: consumer protection in insurance, catastrophic risks insurance, insuarnce distribution) as well as civil law.
In 2012, awarded by Polish Chamber of Insurance for achievements and contribution to the development of Polish insurance market

Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK oraz radca prawny przy OIRP w Toruniu.

Rozprawa doktorska dotyczyła problematyki postanowień niedozwolonych na tle umowy ubezpieczenia.Podstawową dziedziną badawczą jest prawo ubezpieczeniowe a także prawo cywilne (w szczególności prawo zobowiązań). W zakresie prawa ubezpieczeniowego dorobek naukowy koncentruje się przede wszystkim na: ochronie konsumenta usług ubezpieczeniowych (w szczególności na jej cywilnoprawnych aspektach), ubezpieczeniach grupowych i ubezpieczeniach OC, reasekuracji, wybranych aspektach ubezpieczeń morskich, relacji prawa ubezpieczeniowego z prawem podatkowym, ubezpieczeniowych oraz proceduralnych aspektach kompensacji szkód medycznych a także ubezpieczeniach od skutków ryzyk katastroficznych (w tym ryzyk terroryzmu).

Reprezentant Zakładu a obecnie Katedry Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych problematyce ubezpieczeniowej.

Sekretarz rad programowych oraz sekretarz wykonawczy konferencji ubezpieczeniowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę (wcześniej Zakład) Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK w latach 2009-2015.

Członek zespołów redakcyjnych wielu opracowań książkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego, m.in.:

- „O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń" (2009)

- „Ubezpieczenia Grupowe na życie a prawo zamówień publicznych" (2010)

- „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym" (wyd. I 2011; wyd. II 2014 pod zmienionym tytułem "Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu poddanego naprawie. Najem pojazdu zastępczego")

- „Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa" (2011)

- "Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie" (2012)

- "Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych Aspekty prawno-ekonomiczne" (2013)

- "System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform" (Toruń 2014)

- "Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej" (Toruń 2015)

W 2012 r. wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń.

Współautor raportów Katedry Prawa Ubezpieczeniowego UMK oraz PIU "Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce" (Warszawa 2013 i 2015).

Laureat konkursów Polskiej Izby Ubezpieczeń (nagroda I stopnia) oraz Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej (nagroda II stopnia) na najlepsze prace dyplomowe.

W 2014 r. wyróżniony przez JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej.

W ramach realizacji zadania „Prawo ubezpieczeń gospodarczych" wyróżnienie JM Rektora UMK (2016 r.) dla Zespołu Katedry Prawa Ubezpieczeniowego za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej

 


Terminy konsultacji:
UWAGA: ostatni wirtualny dyżur przed urlopem wypoczynkowym zostaje przełożony z środy 15/07 i odbędzie się w poniedziałek (13/07) w godzinach do 9:00 do 10:00 poprzez platformę Microsoft Teams.

INFORMACJA O URLOPIE WYPOCZYNKOWYM W ROKU 2020: od 20/07 do 1/09


Bibliografia