Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Damian Kaczan
asystent
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 115a
tel.: 56 611 4079
e-mail: d.kaczan@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1741-0669

Terminy konsultacji:
Konsultacje w lipcu 2020 r. odbywać się będą w dniach 1 oraz 6 lipca w godzinach 8:00-9:00 za pośrednictwem aplikacji Teams.

Celem uzyskania połączenia należy dołączyć do zespołu pt. "dr Damian Kaczan - dyżur" klikając w poniższy odsyłacz:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5893691665ce42c49f1c06de8fd07794%40thread.tacv2/conversations?groupId=458bd3b5-02a8-48f6-8700-839e9067a9f9&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Od dnia 10 lipca do dnia 28 sierpnia przebywam na urlopie.


Bibliografia