Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Historia Katedry łączy się z datą powstania Wydziału Prawno-Ekonomicznego UMK. Początkowo utworzono Katedrę Teorii Prawa, której kierownikiem został zastępca profesora dr Eugeniusz Bautro.

W 1950 r. podziałowi uległa Katedra Nauki o Państwie i Prawa Państwowego. Problematykę nauki o państwie wyodrębniono jako przedmiot badań nowo powołanej Katedry Teorii Państwa i Prawa. Nowo powstała Katedra objęła również dawną Katedrę Teorii Prawa. Kierownikiem Katedry Teorii Państwa i Prawa, w latach 1950-1952, był profesor Wiktor Kornatowski, wybitny znawca filozofii dziejów, myśli polityczno-prawnej starożytności i św. Augustyna. W okresie tym zatrudnieni w Katedrze byli także m.in. mgr Bernard Werner (mł. asystent 1950-1951) oraz mgr Donald Steyer (zast. asystenta 1950-1951, mł. asystent 1951-1952).

Po wznowieniu działalności Wydziału Prawa i Administracji w 1958 r. wykład z teorii państwa i prawa podjął profesor Kazimierz Biskupski, pełniąc również funkcję opiekuna jednostki. W latach 1961-1965 Katedrą kierował ponownie profesor Kornatowski. Następnie, w okresie 1965-1998 funkcję kierownika sprawował profesor Wiesław Lang. W latach 1969-1991 jednostka funkcjonowała jako Zakład Teorii Państwa i Prawa w ramach Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych. W okresie tym pracę w Katedrze/Zakładzie rozpoczynali m.in. doc. dr Andrzej Mrózek, dr hab. Ewa Kustra, prof. UMK, dr hab. Anna Gryniuk, dr hab. Wojciech Adamczak, prof. UG (1967-72) oraz dr Krzysztof Dybowski (1981-2013). Wreszcie w Zakładzie, a potem ponownie Katedrze Teorii Państwa i Prawa w latach 1973-2015 pracował prof. dr hab. Lech Morawski, przechodząc wszystkie etapy zawodowej kariery od asystenta do profesora. W okresie od 1998 aż do przejścia na emeryturę w 2015 roku pełnił funkcję Kierownika Katedry. Po likwidacji instytutów na Wydziale Prawa i Administracji w roku 1991 przyjęto aktualną nazwę jednostki – tj. ?Katedra Teorii Prawa i Państwa?.

Od 2016 roku do kwietnia 2017 r. obowiązki kierownika Katedry pełni profesor Tadeusz Wasilewski. Obecnie Kierownikiem Katedry jest dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka. Pracownikami Katedry są również: dr Agata Czarnecka, dr Karol Dobrzeniecki, dr Marcin Kilanowski oraz dr Milena Korycka-Zirk.