Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK

dr Agata Czarnecka
dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK
dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK
dr hab. Milena Korycka-Zirk, prof. UMK
dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK