Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Działalność naukowa

Katedra Kryminalistyki zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w zakresie:

  • prawidłowej realizacji czynności dowodowych, takich jak przesłuchanie, oględziny miejsca, osób o rzeczy, eksperymentów procesowych etc. w procesie karnym, cywilnym i administracyjnym;
  • efektywności działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a w tym kontekście także prawami jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem osobowych źródeł dowodowych jakimi są dzieci, osoby starsze etc., będące świadkami i ofiarami przestępstw;
  • dowodowej problematyki broni palnej, gazowej i pneumatycznej, w tym kryminalistycznych i kryminologicznych aspektów dostępu do broni palnej;
  • efektywności badań wariograficznych i ich wykorzystania w procesie karnym;
  • dowodowych badań dokumentów;
  • standardów wykonywania i wykorzystania dowodu naukowego w procesie karnym, cywilnym i administracyjnym;
  • propagowanie najnowszych osiągnięć, w tym najnowocześniejszych zdobyczy nauk w zakresie identyfikacji i wykrywania sprawców przestępstw.