Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wykłady

Wykłady – Katedra Kryminalistyki UMK w Toruniu.

1) Kryminalistyka – wykład w wymiarze 15 godzin połączony z 15 godzinami laboratorium (9 godzin laboratorium i 9 godzin wykładów na studiach niestacjonarnych) – 2 punkty ECTS, wykład fakultatywny z bloku karnistycznego na III-V roku studiów prawniczych stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz na III roku administracji I stopnia i od II roku administracji II stopnia. Wykładowca prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz.

Tematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

definicja, przedmiot, historia i struktury organizacyjne kryminalistyki, pojęcie śladu oraz indywidualizacji (identyfikacji), przestępczość w Polsce i jej wykrywalność, pobieranie indywidualne i masowe materiału porównawczego, registratury kryminalistyczne (genetyczna i daktyloskopijna), niektóre czynności procesowo-kryminalistyczne (eksperyment, okazanie), ekspertyza (ekspertyza osmologiczna), pomyłki sądowe.

 

W trakcie powiązanych z wykładem laboratorium z kryminalistyki poruszane są następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia z zakresu kryminalistyki, identyfikacja kryminalistyczna, antropometria, daktyloskopia i inne metody identyfikacji, osmologia, traseologia i mechanoskopia, problematyka oględzin i badań wariograficznych. Zajęcia laboratoryjne prowadzi dr Leszek Stępka oraz doktoranci.

 

Ważne!

Dla osób uczestniczących w wykładzie z kryminalistyki, laboratoria są obowiązkowe. Na studiach niestacjonarnych wykład trwa 9 godzin i laboratoria również 9 godzin.

 

2) Podstawy kryminalistyki – wykład obligatoryjny dla studentów stacjonarnych bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze 15 godzin – 3 punkty ECTS, prowadzony w semestrze zimowym. Wykład prowadzi prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz.

W toku wykładu Pani profesor omawia podstawowe pojęcia związane z kryminalistyką. W ramach wprowadzenia studenci uzyskują podstawowe informację dotyczące przedmiotu kryminalistyki, identyfikacji, oględzin, a w szczególności oględzin zwłok.

2) Podstawy kryminalistyki – konwersatorium obligatoryjne dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego (studia stacjonarne) w wymiarze 15 godzin – 3 punkty ECTS (łącznie z wykładem), prowadzony w semestrze zimowym. Zajęcia prowadzi dr Leszek Stępka.

3) Psychologia kryminalistyczna – wykład w wymiarze 20 godzin – 2 punkty ECTS, wykład fakultatywny z bloku karnistycznego na III-V roku stacjonarnych studiów prawniczych, III-V roku niestacjonarnych studiów prawniczych oraz na III roku administracji stacjonarnej oraz niestacjonarnej I stopnia i II roku administracji (stacjonarnej i niestaconarnej) drugiego stopnia roku w semestrze zimowym. Wykład prowadzi prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz.

W toku wykładu poruszane są następujące zagadnienia: człowiek jako osobowe źródło dowodowe, procesy spostrzegania, pamięci, osobowość człowieka i jej wpływ na formowanie się zeznań, przesłuchanie standardowe i szczególne formy przesłuchania.

4) Prawo o broni – wykład w wymiarze 20 godz. (studia niestacjonarne – 12 godz.) – 2 pkt. ECTS. Wykład fakultatywny z bloku karnistycznego na III-V roku stacjonarnych studiów prawniczych, III-V roku niestacjonarnych studiów prawniczych oraz na III roku administracji stacjonarnej oraz niestacjonarnej I stopnia i II roku administracji (stacjonarnej i niestacjonarnej) drugiego stopnia w semestrze letnim. Wykład prowadzi dr Leszek Stępka.

W toku wykładu poruszane są następujące zagadnienia: kryminalistyczne pojęcie broni strzeleckiej i jej systematyka, historia rozwoju konstrukcji broni strzeleckiej, broń historyczna i prawo regulujące dostęp do niej , typy i rodzaje broni strzeleckiej, prawne aspekty dostępu do broni strzeleckiej, pozwolenia na broń strzelecką, dostęp do broni a przestępczość, dostęp do broni a inne patologiczne zjawiska społeczne (samobójstwa, wypadki z bronią strzelecką).