Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Linki

Kryminalistyki i nauki pokrewne:

http://www.kryminalistyka.pl/ – strona internetowa Polskiego Towarzystwa Kryminalistyki.

http://www.forensic-entomology.com/ – strona w całości poświęcona Entomologii.

http://www.geocities.com/j_ksinha/ – strona poświęcona problematyce broni palnej.

http://www.kryminalistyka.fr.pl/ – strona zawierająca ciekawe informacje dotyczące kryminalistyki oraz medycyny sądowej.

 

Instytuty i stowarzyszenia:

http://www.ies.krakow.pl/ – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

http://www.rzeczoznawcy.com.pl/ – strona internetowa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego “EKSPERTMOT”.

http://its.home.pl/ – strona internetowa Instytutu Transportu Samochodowego.

http://www.alterego.org.pl – strona internetowa Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim pomocą w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń z OC sprawcy wypadku. Organizuję również pomoc materialną i opiekę psychologiczną.

 

Katedry Kryminalistyki Wydziałów Prawa i Administracji:

http://www.prawo.amu.edu.pl/index.php/pracownicy-i-struktura-wydzialu/katedra-kryminalistyki.html – strona internetowa Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

http://www.law.uj.edu.pl/~kryminalistyka/ – strona internetowa Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

http://prawo.univ.gda.pl/wydzial/adresy/index.html#6260 – pracownia Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

http://www.wpia.us.edu.pl/index.php?url_current_page=wydzial_katedry_ogolne&id_katedry=KKrym. – Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

http://prawo.uni.wroc.pl/jednostki/0709 – Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=110 – Katedra Kryminalistyki i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

http://www.prawo.uni.opole.pl/kpk.php – Zakład Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

http://www.uwm.edu.pl/wpia/www/infopage.php?id=23 – Zakład Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

http://www2.wpia.uw.edu.pl/text.php?cat=308 – Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

http://wpia.uni.lodz.pl/index.php?go=katedry/katedra_info.php?kat=5170000 – Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Inne:

http://www.policja.pl/ – strona internetowa Komendy Głównej Policji.

http://www.fbi.gov/ – Federalne Biuro Śledcze, zajmujące się ściganiem przestępstw wykraczających po za granice jednego stanu.

http://www.interpol.int/ – strona internetowa INTERPOLu.

http://www.csp.edu.pl/ – strona internetowa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

http://www.gambit.fril.org.pl/ – strona internetowa Zintegrowanego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT.

 

Fundacje:

http://www.fundacjabwrd.pl/ – strona fundacji bezpieczni w ruchu drogowym.

http://www.fdn.pl/ – strona Fundacji Dzieci Niczyje zajmującej się dziećmi, ofiarami przestępstw.

http://www.fundacjazielonylisc.iso.pl/ – Fundacja ?Zielony Liść”. Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

 

Organizacje europejskie:

http://www.enfsi.eu/ – link do strony internetowej europejskiej sieci instytutów ekspertyz.

http://www.evuonline.org/ – europejskie stowarzyszenie grupujące ekspertów z dziedziny rekonstrukcji i analizy wypadków.

http://www.erso.eu/ – tutaj można znaleźć wiele informacji dotyczących bezpieczeństwa na europejskich drogach.

http://www.euroncap.com – projekt europejski dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa samochodów.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm – działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa na europejskich drogach organizowane przez Komisję Europejską.