ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, NCU Prof.
University Professor
Department of Insurance and Medical Law

room no: 119, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4095
e-mail: kbaczyk@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6545-2671

Office Hours:
Uprzejmie informuję, że dyżury w II semestrze będą się odbywać w środy w godzinach 9.15 - 10.15

Podaję link do kontaktu zdalnego podczas dyżurów (w miarę możliwości i po uprzednim umówieniu):
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBrb9ka6B61SFf7--FXzczHkePf1ES1EIQ_0qa-C3jv41%40thread.tacv2/conversations?groupId=da03fe4d-6792-4aa2-bde9-1566b7715341&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324See profile in Research Portal