ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr hab. Dorota Sylwestrzak
Assistant Professor
Department of Administrative Law

room no: 194, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4140
e-mail: d_syl@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4985-2880
Office Hours:
Dyżury w semestrze letnim:
Wtorek 14.00-15.00


Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
1.04. godz. 12.30-13.30, 24.06. godz. 11.00-12.00See profile in Research Portal