ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr Iwona Wróblewskadr Iwona Wróblewska
Assistant Professor
Department of Constitutional Law

room no: 219A, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4115
e-mail: i_wroblewska@law.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9422-0992

Interest:
My scientific interests concentrate on the interpretation of law in judicial decisions, “horizontal effect” of constitutional rights and the problems of the rule of law.
Office Hours:
Uwaga: w związku z urlopem (8-11.05), w tym tygodniu nie odbywam dyżurów.
W sprawach pilnych proszę o e-maila.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023

Wtorki: 11:00-12:00
Środy: 10:00-11:00

Pokój nr 224 lub w przypadku dyżurów on line: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6b81f4e49fc84188a18537cddf4182a8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c32887ae-bb47-46b5-8041-1d3f44010a13&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się godzinę po każdych zajęciach.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam!

.

See profile in Research Portal