ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr Małgorzata Cilak
Assistant Professor
Department of Public Finance Law

room no: 228, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4086
e-mail: mcilak@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1429-8429

Office Hours:
Dyżury w semestrze letnim 2023 r.

Dyżury w semestrze letnim 2023 r. odbywają się w dniach:
poniedziałek, godz. 13.15-14.15, pok. 228,
wtorek, 7 marca - w godz. 12.45-13.45, w kolejnych tygodniach - godzina zostanie podana w najbliższym czasie. Pok. 228.

Dyżury odbywają się w formie stacjonarnej. Istnienie możliwość konsultacji zdalnej na platformie Teams w zespole "M. Cilak - dyżur" pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f8bc15f7d2e418aa8c6fbe2924f7eac%40thread.tacv2/conversations?groupId=16287746-3a7b-44b0-9839-946fe625769a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Prosiłabym o wcześniejsze zgłoszenie chęci konsultacji w formie zdalnej.


See profile in Research Portal