ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Assistant Professor
Department of Commercial Law, Maritime Law and Civil Procedure

room no: 136, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-40-76
e-mail: asl@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3234-2502

Interest:
commercial law, civil law, real estate law, housing law, cooperative law
Office Hours:
KONSULTACJE - SEMESTR LETNI
pokój 136

ŚRODA g. 9.00- 10.00,
CZWARTEK g. 11.00-12.00
Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych - 01.04.2023 g. 13.00-13.30., oraz 4.06.2023 g. 15.00-16.00


UWAGA : W środę 30 maja 2023 r. konsultacje wyjątkowo do g. 10.30. W środę 6 czerwca konsultacje przesunięte na g. 10.00-11.00.


W systemie OMEGA nie uwzględniono publikacji z lat 2003-2012

See profile in Research Portal