ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr hab. Agnieszka Olesińska, NCU Prof.
University Professor
Department of Public Finance Law

room no: 200, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-41-42
e-mail: agniesz@umk.pl
www: http://www.taxlaw.umk.pl/ogloszenia-dr-hab-agnieszka-olesinska
ORCID: 0000-0002-5134-7237

Interest:
tax law


Office Hours:
Dyżury w piątki, godz. 12.00 - 13.00, pok. 200 oraz 18 marca g. 13.10-14.10 i 2 kwietnia 2023, godz. 16.00 - 17.00 . Można mnie odszukać na Teams poprzez imię i nazwisko lub login: agniesz@o365.umk.pl
Sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu można załatwiać ze mną również drogą e-mailową: agniesz@umk.pl
KIERUJĄC DO MNIE E-MAIL PROSZĘ PODAĆ - OPRÓCZ IMIENIA I NAZWISKA! - KIERUNEK STUDIÓW ORAZ TO, JAKICH ZAJĘĆ DOTYCZY PYTANIE/KONTAKT.
Jeśli w ciągu 2 dni nie odpowiem na e-mail, proszę stanowczo aż do skutku domagać się odpowiedzi łącząc się przez Teams lub przysyłając kolejny e-mail (technika bywa zawodna).

https://scholar.google.pl/citations?user=vkuN4kIAAAAJ&hl=pl

See profile in Research Portal