ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
Professor
Department of Criminal Law

room no: 236, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4064
e-mail: vwrzosek@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3859-8821

Office Hours:
W semestrze letnim roku akad. 2022/2023 będę pełnić dyżury w środy w godz. 11.15-12.15 w pok. 236.See profile in Research Portal