ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr Wojciech Włoch
Assistant Professor
Department of Constitutional Law

room no: 219 A
tel.: 56 611 4115
e-mail: wloch@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0807-5130

Office Hours:
Semestr letni:
- wtorek 10.00-11.00
- środa 13.45.00-14.45
Dyżur w dniu 22.02.2024: 15.00-16.00.
S. 219a
Studentów i studentki studiów niestacjonarnych zapraszam na godzinę przed rozpoczęciem zajęć lub godzinę po zajęciach, jeżeli zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00.


Dyżury on-line (w terminach dyżurów lub po uprzednim umówieniu) na platformie MsTeams:
- nazwa zespołu: Dyżur
- kod zespołu 623xxml
- link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a84ec442331754526ab2407e828575615%40thread.tacv2/conversations?groupId=ecc97eaa-4fb7-490a-a72a-1a5528144ed5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapraszam do kontaktu przez czat, rozmowę wideo lub rozmowę głosową.

See profile in Research Portal