ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

prof. dr hab. Marek Kolasiński
Professor
Department of International and European Law

room no: 238, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4049
e-mail: mkk@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2213-5654

Office Hours:
Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2023 r. przebywał będę na urlopie naukowym


z wyrazami szacunku,
Marek Kolasiński
Prawo materialne UE – studia stacjonarne
Kod do zajęć on line.w roku 2022/23 – kkgdk46;Kody w roku 2021/22
- Prawo materialne UE, II grupa - tq1t2ga.


Prawo materialne UE – studia niestacjonarne
Kod do zajęć on line: x9x7slf

Informuję przy tym, że nie wyrażam zgody na „przepisywanie” ocen uzyskanych na studiach administracyjnych lub europeistycznych na prawo.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Marek Kolasiński.


See profile in Research Portal