ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr hab. Tomasz Justyński, NCU Prof.
University Professor
Department of Civil Law

room no: 133, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4094
e-mail: tomjust@umk.pl
www: http://orcid.org/0000-0003-0270-4178
ORCID: 0000-0003-0270-4178
Office Hours:
DYŻURY W semestrze letnim 2022/2023
------------------------------------------

W semestrze letnim dyżury odbywają się we czwartki w godzinach 15,00-16,00. Zapraszam w sprawach wymagających kontaktu osobistego po uprzednim uzgodnieniu poprzez pocztę elektroniczną. W pozostałych sprawach zapraszam do kontaktu elektronicznego.


Szanowni Państwo,

dzisiejszy dyżur (tj. 1 czerwca 2023 ) zmuszony jestem przełożyć na dzień jutrzejszy tj. piątek 2 czerwca 2023 godz. 15,30-16,30.

Tomasz Justyński


Terminy dyżurów dla studentów studiów niestacjonarnych:

Najbliższy dyżur w formie stacjonarnej odbędzie się w sobotę 2o maja godzina 10,00-11,00.

W sprawach niewymagających spotkania osobistego zapraszam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej
See profile in Research Portal