ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

dr hab. Wojciech Morawskidr hab. Wojciech Morawski, NCU Prof.
University Professor
Department of Public Finance Law

room no: 147/17, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4141
e-mail: wmoraw@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2396-9434

Office Hours:
Dyżury:
wtorki 15.00-16.00
Dyżur zaplanowany na 30 maja 2023 r. wyjątkowo odbędzie się w godz. 8.00-9.00 w pokoju 17.


See profile in Research Portal