ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Professor
Department of Roman Law, History of Law and Political Systems

room no: 32, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4130
e-mail: sokala@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8439-868X

Office Hours:
W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

piątek, g. 10-11.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Andrzej Sokala
See profile in Research Portal