ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Staff

prof. dr hab. Danuta Janicka
Professor
Department of History of Political and Legal Doctrines and History of German Law

room no: 243, Coll. Iridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56-611-4059
e-mail: janicka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2873-8088
Office Hours:
DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023:
ŚRODY, godz. 11.00-12.00.

DYŻUR dla studentów niestacjonarnych: 28 maja 2023, godz. 9.00-10.00.
Uprzejmie proszę PRZYJŚCIE na dyżur UZGADNIAĆ MAILOWO - dla uniknięcia oczekiwania w kolejce.

W okresie nauki zdalnej dyżury odbywają się na platformie Skype pod adresem djanicka60 (w ikonce widoczna leśna koniczynka). Po uzgodnieniu mailowym możliwa rozmowa na MS Teams. Podaję LINK:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoWpSbOZEpUxWlTNj96SgUPS_TdzuWYbe_MjJHr71h8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad9a10a5-416c-4d69-97b3-bfbeab99d9b5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
See profile in Research Portal