Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Prawa Administracyjnego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. W. Bojarskiego 3

87-100 Toruń