Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje naukowe

Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Teraźniejszość i perspektywy. Toruń, 9 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje trzecią z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. w Toruniu, a jej tematem będzie „Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Teraźniejszość i perspektywy”.

Nadesłane i wygłoszone referaty zostaną, tak jak w przypadku poprzednich konferencji, opublikowane w recenzowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w serii „Studia z zakresu egzekucji administracyjnej”.

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w tej konferencji oraz prosimy o przekazanie zaproszenia swoim współpracownikom, których zainteresowania naukowe obejmują administracyjne postępowanie egzekucyjne.

 

dr hab. Piotr Rączka

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.:„Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”, Toruń 13 grudnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo

Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu we współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Prawniczego serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 13 grudnia 2018 r. w Toruniu, Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.:

„Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym prawniczych zawodów zaufania publicznego i ich rozwoju w kontekście zmian, którym podlega nieustannie polskie prawodawstwo. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch panelach, z których jeden będzie poświęcony aspektom teoretyczno-naukowym zagadnienia perspektyw rozwoju, drugi zaś aspektom praktycznym.

Planujemy wystąpienia notariuszy, komorników, radców prawnych oraz adwokatów – prosimy, aby Państwa wystąpienia dotyczyły jednego z tych czterech zawodów zaufania publicznego.

Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna.

 Z wyrazami szacunku

dr hab. Piotr Rączka

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego WPiA UMK

https://konferencjazzp.umk.pl/

 

„Formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje drugą z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Konferencja odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. w Toruniu, a jej tematem będą „Formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Nadesłane i wygłoszone referaty zostaną, tak jak w przypadku pierwszej konferencji z 2017 r., opublikowane w recenzowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w serii „Studia z zakresu egzekucji administracyjnej”.

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w tej konferencji oraz prosimy o przekazanie zaproszenia swoim współpracownikom, których zainteresowania naukowe obejmują administracyjne postępowanie egzekucyjne.

Więcej informacji na temat konferencji dostępnych jest pod adresem egzekucja.umk.pl

 

dr hab. Piotr Rączka

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

“Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”

Szanowni Państwo

Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów serdecznie zaprasza na organizowaną w dniach 16-17 grudnia 2016 roku w Toruniu, w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, Międzynarodową Konferencję Naukową p.t.:

 

Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych

 

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym ochronie konsumentów w prawie publicznym i prywatnym (zakres podmiotowy, przedmiotowy, instytucje). Problematyka ta będzie rozpatrywana w kontekście regulacji polskiej oraz europejskiej w szczególności w zakresie praw pasażerów, przestrzegania praw konsumentów w przewozach lotniczych, kolejowych, autobusowych, taksówkowych oraz transporcie publicznym, zasad odpowiedzialności przewoźników, roli organów powołanych do ochrony konsumentów.

Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy dyskusję z udziałem praktyków: sędziów, radców prawnych, adwokatów przedstawicieli samorządów terytorialnych, przewoźników.

Referaty przesłane oraz wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane.

 

Z wyrazami szacunku
dr hab. Piotr Rączka
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji UMK

“Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”

Toruń, 15 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zamierza podjąć się zorganizowania cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Pierwsza  konferencja z tego cyklu, przypadająca w pięćdziesiątą rocznicę wejścia w życie obowiązującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Toruniu, a jej tematem będzie Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Naszą intencją jest, aby nadesłane i wygłoszone referaty zostały opublikowane w recenzowanej publikacji wydanej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w tej konferencji oraz uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia współpracownikom, których zainteresowania naukowe obejmują administracyjne postępowanie egzekucyjne.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Piotr Rączka

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

dr hab. Piotr Rączka (raczka@umk.pl)

dr Tomasz Jędrzejewski (tomjed@umk.pl)

dr Marian Masternak (master@law.umk.pl)

Sekretarz konferencji:

mgr Łukasz Maszewski (maszewski@umk.pl)