Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Koła naukowe

1) Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

Koło Naukowe działa na Wydziale Prawa i Administracji UMK przy Katedrze Prawa Administracyjnego. Głównym celem działalności Koła jest poszerzanie wśród członków wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz realizacja ich indywidualnych zainteresowań.

Opiekun Koła: dr Łukasz Maszewski

2) Koło Naukowe Marketingu Prawniczego

Od początku grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK działa Koło Naukowe Marketingu Prawniczego. Marketing prawniczy jest wciąż niszową specjalizacją, choć z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Takie umiejętności, jak budowanie wizerunku, obsługa klienta i stosowanie technik sprzedażowych, są pożądane wśród prawników.

Władze Koła:

Prezes – Łukasz Kwiatkowski

Wiceprezes – Hanna Szczuchniak,

Sekretarz – Żaneta Szcześnikiewicz

Opiekun Koła: dr Karolina Rokicka-Murszewska

e-mail: knmpumk@gmail.com!

Facebook: https://www.facebook.com/marketingprawniczyumk,

Instagram: https://instagram.com/knmpumk

Twitter: https://twitter.com/knmpumk

3) Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Opiekun Koła: dr Dorota Sylwestrzak

4) Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej KONSENSUS

Opiekun Koła: dr Bartłomiej Chludziński