Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.:„Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”, Toruń 13 grudnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo

Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu we współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Prawniczego serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 13 grudnia 2018 r. w Toruniu, Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.:

„Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym prawniczych zawodów zaufania publicznego i ich rozwoju w kontekście zmian, którym podlega nieustannie polskie prawodawstwo. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch panelach, z których jeden będzie poświęcony aspektom teoretyczno-naukowym zagadnienia perspektyw rozwoju, drugi zaś aspektom praktycznym.

Planujemy wystąpienia notariuszy, komorników, radców prawnych oraz adwokatów – prosimy, aby Państwa wystąpienia dotyczyły jednego z tych czterech zawodów zaufania publicznego.

Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna.

 Z wyrazami szacunku

dr hab. Piotr Rączka

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego WPiA UMK

 

Więcej na https://konferencjazzp.umk.pl/

 

Udział pracowników Zakładu Prawa Administracyjnego w Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25-27 czerwca 2018 r.

W dniach 25-27 czerwca 2018 r. pracownicy Zakładu Prawa Administracyjnego (dr hab. Piotr Rączka, dr Dorota Sylwestrzak, dr Tomasz Jędrzejewski, dr Tomasz Brzezicki, dr Karolina Rokicka-Murszewska, mgr Łukasz Maszewski oraz mgr Magdalena Jankowska) brali udział w Jubileuszowym XXV Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Obrady odbywały się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji dr hab. Piotr Rączka oraz dr Tomasz Brzezicki zaprezentowali referat pt. „Status organów samorządu komorniczego w postępowaniu o powołanie na stanowisko komornika sądowego”, zaś mgr Magdalena Jankowska – „Związek powiatowo-gminny – analiza nowej formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”. Referaty zostały opublikowane w tomie pozjazdowym „Prawo administracyjne dziś i jutro”, pod redakcją prof. dra hab. Jacka Jagielskiego i prof. dra hab. Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2018.

Ponadto dr hab. Piotr Rączka wziął udział w charakterze eksperta w sesji plenerowej podsumowującej obrady Zjazdu, moderowanej przez prof. dra hab. . Krótkie wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli nauki prawa i postępowania administracyjnego (obok dra hab. Piotra Rączki, m.in. prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, prof. dr hab. Marek Szewczyk, dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW) miały za zadanie zasygnalizować istotne problemy, z jakimi borykają się we współczesnym świecie prawnicy – administratywiści.

Na zakończenie obrad uroczyście ogłoszono, że kolejny Zjazd Katedr w 2020 r. zostanie zorganizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji” (Toruń, 10 maj 2018 r.)

W dniu 10 maja 2018 r. w Hotelu Uniwersyteckim UMK w Toruniu odbyła się druga z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Tematem obrad były „Formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. Organizatorami konferencji byli Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. W wydarzeniu wzięło udział około osiemdziesiąt osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków na co dzień zajmujących się administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym. Prelegenci oraz pozostali uczestnicy reprezentowali m.in. ośrodki naukowe w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Warszawie, a także Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Najwyższą Izbę Kontroli, regionalne izby obrachunkowe, a przede wszystkim Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (m.in.. Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Koszalin, Jasło). Nadesłane i wygłoszone opracowania zostaną, tak jak w przypadku pierwszej konferencji z 2017 r., opublikowane w recenzowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w serii „Studia z zakresu egzekucji administracyjnej”.

2018-04

Pan Bartłomiej Chludziński doktorem nauk prawnych!

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Poniżej zdjęcia z obrony.

2017-12-12

Pani Karolina Rokicka-Murszewska doktorem nauk prawnych!

Z radością informujemy, że Pani mgr Karolinie Rokickiej-Murszewskiej, asystentowi w Katedrze Prawa Administracyjnego, w dniu 12 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK nadała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy: “Opłata planistyczna – studium administracyjnoprawne”.

Z recenzjami i streszczeniem rozprawy można zapoznać się na stronie Wydziału.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

2016-12-19 13:32:33

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

11 maja 2017 r. w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Prawa Administracyjnego WPiA UMK oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu z okazji przypadającej w tym roku pięćdziesiątej rocznicy wejścia w życie obowiązującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W obradach wzięło udział przeszło sto osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Wygłoszone referaty zostaną wkrótce opublikowane.

2016-11-23 13:00:53

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.: “Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”

W dniach 16-17 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.: “Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów działające na WPiA UMK. W konferencji wzięli udział zarówno teoretycy, jak i praktycy, w tym przedstawiciele centralnych oraz terenowych organów administracji publicznej, takich jak Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego czy Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Goście z zagranicy reprezentowali ośrodki badawcze z Niemiec, Słowacji oraz Bułgarii. Obrady odbywały się w języku angielskim oraz w języku polskim. W organizacji Konferencji brała udział również Pani dr Anna Brzezińska-Rawa z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UMK.

2016-11-22

Spotkanie z mec. Jarosławem Ostrowskim

W dniu 22 listopada 2016 r. pracownicy Katedry (prof. P. Rączka, dr D. Sylwestrzak, mgr K. Rokicka-Murszewska, mgr Ł. Maszewski) uczestniczyli w spotkaniu z mec. Jarosławem Ostrowskim, radcą prawnym, doradcą podatkowym, założycielem i wspólnikiem zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy. Spotkanie pn. ?Co sprzedaje kancelaria prawnicza, czyli jak rozwinąć biznes w oparciu o wartości?, które zorganizowali studenci z Koła Naukowego Marketingu Prawniczego (działającego pod opieką naukową pracownika Katedry, mgr K. Rokickiej-Murszewskiej), miało na celu przedstawienie studentom naszego Wydziału, jak świadczyć usługi prawnicze w oparciu o wartości, a jednocześnie przybliżenie zasad prowadzenia kancelarii prawnej.

2016-09-26 23:11:39

Udział pracowników Katedry w Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Zakopanem w dniach 18-21 września 2016 r.

W dniach 18-21 września 2016 r. pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego brali udział w Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Jego częścią była konferencja naukowa pt. Aksjologia prawa administracyjnego. Obrady miały miejsce w Zakopanem. Podczas konferencji mgr Karolina Rokicka-Murszewska oraz mgr Łukasz Maszewski zaprezentowali referat pt. Aksjologia stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym. Referaty zostały opublikowane w trzytomowej monografii pod red. Prof. J. Zimmermanna. Sprawozdanie z konferencji autorstwa J. Człowiekowskiej oraz P. Dobosza można przeczytać w czasopiśmie Casus nr 83 z 2016 r., s. 58-62.