Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Dominika Zawacka-Klonowskamgr Dominika Zawacka-Klonowska
asystent
Katedra Prawa Administracyjnego

e-mail: d.zk@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3434-0129

Zainteresowania:
-> akty prawa miejscowego
-> samorząd terytorialny
-> prawo wyborcze
-> relacje władza-obywatel

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,

informuję o terminach dyżurów, które odbywać się będą na platformie Microsoft Teams:
1) Poniedziałek godz. 10.00-11.00
2) Wtorek godz. 14.30-15.30

Dla studentów studiów niestacjonarnych dodatkowo w sobotę 6 czerwca br. o godz. 9.00-10.00.

Pragnę również poinformować, iż dyżury mogą odbywać się w innych, indywidualnie umówionych terminach. Proszę o wcześniejszą informację drogą mailową o konieczności konsultacji w innym terminie, niż wskazane wyżej.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d5410ec84c84963bf2347b8e1bd1db0%40thread.tacv2/conversations?groupId=1df50923-d770-4597-9ab2-84faafc84ffb&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Z wyrazami szacunku
Dominika Zawacka-Klonowska

Szanowni Państwo,
informuję, iż w dniach 7.07.-8.09.br. przebywam na urlopie wypoczynkowym.
Z poważaniem
Dominika Zawacka-Klonowska


Bibliografia