Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Tomasz Kuczyński
asystent
Katedra Prawa Administracyjnego

e-mail: t.kuczynski@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8200-8388

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami władz uczelni, dyżury w formie tradycyjnej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie odbywają się.

Dyżury odbywają się przy użyciu platformy Microsoft Teams. Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a572dece7ae20441dab2d2a2a1390b388%40thread.tacv2/conversations?groupId=809b8fc1-14e6-498b-bb7e-3e1247903aad&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Najbliższe dyżury:

9.07.20 - godz. 11:00 - 12:00

Informuję, że w okresie od 13 lipca 2020 roku do 21 sierpnia 2020 roku przebywam na urlopie wypoczynkowym. Dyżury w tym czasie nie odbywają się.

Bibliografia