Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Tomasz Kuczyński
asystent
Katedra Prawa Administracyjnego

e-mail: t.kuczynski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9936-1951

Terminy konsultacji:
Pokój: 196

Dyżury w semestrze zimowym 2020/2021:

Poniedziałek: 11:00 - 12:00
Czwartek: 11:00 - 12:00

--------------
Szanowni Państwo,

Dyżur w dniu 19.10.20 nie odbędzie się. Zamiast tego dyżurować będę 20.10.20 w godz. 12:00 - 13:00.
--------------
Dyżury w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w formie tradycyjnej, w budynku Wydziału Prawa i Administracji. Stosownie do treści wytycznych Dziekana Wydziału, każdorazowo proszeni są Państwo o uprzednie zgłoszenie chęci pojawienia się na dyżurze poprzez e-mail.

W trakcie dyżurów pozostaję również dla Państwa dostępny na platformie Microsoft Teams.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab9f2e3dfbd224d44bd7de27e815b977a%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ebfceff-08a2-4bbf-8a70-9100dcd6721c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

W sprawach niewymagających Państwa obecności zachęcam do kontaktu mailowego.

Bibliografia