Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Aleksandra Penszyńskamgr Aleksandra Penszyńska
asystent
Katedra Prawa Administracyjnego

e-mail: apensz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3898-8822

Zainteresowania:
- postępowanie administracyjne
- prawo ochrony zabytków
- prawo muzeów
- postępowanie w sprawach wpisów do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków oraz rola wartościowania zabytków w tych postępowaniach
- ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym i międzynarodowym

Aleksandra Penszyńska – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (2018) oraz studiów magisterskich na kierunku Ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (2020). Od października 2018 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UMK. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa ochrony zabytków, prawa muzeów i postępowania administracyjnego.


Terminy konsultacji:
pokój: 197

Dyżury:

W sprawach niewymagających Państwa obecności, zapraszam do kontaktu mailowego (apensz@umk.pl).
---------------------------------
Ogłoszenie:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w okresie od 1 lipca do 30 lipca oraz od 1 września do 20 września 2020r. odbywam zdalne dyżury na platformie Microsoft Teams.
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50306adbd0fc411bb0bf24b40c68b862%40thread.tacv2/conversations?groupId=fddce6bc-38fb-4557-94d3-13fac4702600&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Możliwy jest kontakt w dogodnym dla Państwa terminie, po uprzednim umówieniu się mailowo.

We wszystkich sprawach zapraszam oczywiście do kontaktu mailowego.

Uprzejmie informuję również, że w dniach od 30 lipca do 31 sierpnia oraz od 21 września do 27 września przebywam na urlopie wypoczynkowym. Dyżury w tym czasie nie odbywają się.

Z poważaniem,
Aleksandra Penszyńska

Bibliografia