Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Polsko-włoskie kolokwia prawnicze

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu uzyskał w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym status ośrodka wiodącego w zakresie badań nad współczesnym prawem i ustrojem Republiki Włoskiej. Od przeszło trzydziestu lat dzięki zaangażowaniu prof. Zbigniewa Witkowskiego systematycznie rozwija się współpraca naukowa pomiędzy Wydziałem Prawa a czołowymi włoskimi ośrodkami naukowo-badawczymi z Rzymu, Palermo, Molise, Florencji, Wenecji oraz Messyny. W ramach tej współpracy, z inicjatywy prof. Z. Witkowskiego oraz prof. Gian C. De Martina z Uniwersytetu LUISS Gudio Carli w Rzymie, już od 15 lat odbywają się Polsko-Włoskie Kolokwia Prawnicze. Organizowane w cyklu dwuletnim na przemian w Polsce i we Włoszech spotkania włoskich i polskich prawników pozwalają na dyskusję o newralgicznych z punktu widzenia funkcjonowania współczesnego państwa problemach. Dotychczas tematami kolokwiów były m.in. kierunki transformacji ustrojowych, sądownictwo konstytucyjne i przemiany prawa wyborczego w obu krajach. W celu upowszechniania wyników badań naukowych systematyczne ukazują się także wspólne publikacje pokonferencyjne w prestiżowych wydawnictwach naukowych (Cedam Wolters Kluwer – Włochy i Wydawnictwo UMK – Polska).

 


W dniach 6-9 czerwca br. w scenerii zespołu sakralnego Sant’Antonio Abate w Palermo odbyło się VII Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie. Organizatorami przedsięwzięcia były Uniwersytet LUISS Guido Carli z Rzymu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Università degli Studi di Palermo. Ideą wiodącą, odbywających się nieprzerwanie już od 18 lat na przemian w Polsce i we Włoszech, kolokwiów są istotne przekształcenia ustrojowe dokonujące się aktualnie w obu krajach. Tym razem kolokwium poświęcone było instytucjom demokracji bezpośredniej, zarówno w kontekście obowiązujących regulacji normatywnych, jak również dotychczasowej praktyki ustrojowej. W kolokwium ze strony polskiej reprezentowanych było sześć uniwersytetów (UMK, Uniwersytet Gdański Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Stronę włoską reprezentowali także przedstawiciele sześciu czołowych ośrodków naukowych (LUISS Roma, Uniwersytet Lumsa w Palermo, Uniwersytet w Palermo, Uniwersytet w Perugii, Uniwersytet Cattolica Del Sacro Cuore Roma oraz Uniwersytet „Tor Vergata” Roma). Przedstawiono 20 referatów w tym 10 polskich. Przewodniczącym delegacji polskiej był prof. dr hab. Zbigniew Witkowski a włoskiej prof. dr Gian C. De Martin, pomysłodawcy i realizatorzy idei kolokwium. W delegacji polskiej wzięła także udział b. premier RP i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej prof. Hanna Suchocka z UAM w Poznaniu, od początku uczestnicząca w realizacji idei tego kolokwium. Referaty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym, który wydanie zostanie nakładem prestiżowego włoskiego wydawnictwa CEDAM.


W dniach 21-23 czerwca 2016 r. w ślicznej scenerii zespołu Pałacowo – Klasztornego Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy w Gdańsku Oliwie odbyło się VI Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie. Organizatorami przedsięwzięcia były Uniwersytet LUISS Guido Carli z Rzymu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Gdański. Ideą wiodącą, odbywających się nieprzerwanie już od 16 lat na przemian w Polsce i we Włoszech, kolokwiów są istotne przekształcenia ustrojowe dokonujące się aktualnie w obu krajach. Tym razem kolokwium gdańskie poświęcone było roli partii politycznych, zarówno w kontekście obowiązujących regulacji normatywnych, jak również dotychczasowej praktyki ustrojowej. W kolokwium ze strony polskiej reprezentowanych było osiem uniwersytetów (UMK, Uniwersytet Gdański Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), a ze strony włoskiej cztery (LUISS Roma, Uniwersytet Lumsa w Palermo, Uniwersytet Molise, Uniwersytet w Sienie oraz Uniwersytet Tor Vergata Roma). Przedstawiono 20 referatów w tym 10 polskich i 4 komunikaty naukowe. Przewodniczącym delegacji polskiej był prof. dr hab. Zbigniew Witkowski a włoskiej prof. dr Gian C. De Martin, pomysłodawcy i realizatorzy idei kolokwium. W delegacji polskiej wzięła także udział b. premier RP i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej prof. Hanna Suchocka z UAM w Poznaniu, od początku uczestnicząca w realizacji idei tego kolokwium.


W dniach 19-22 czerwca 2014 r. odbyło się w Wenecji V Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie organizatorami którego były uniwersytety LUISS Guido Carli z Rzymu, UMK w Toruniu, Uniwersytet Ca-Foscari  i Studium Generale Marcianum w Wenecji. Ideą wiodącą kolokwiów odbywających się od 12 lat na przemian w Rzymie i w Toruniu są istotne przekształcenia ustrojowe dokonujące się aktualnie w obu krajach. Tym razem kolokwium weneckie poświęcone było reformom parlamentów obu krajów w okresie po Traktacie z Lizbony, polizbońskiej polityce  publicznej i przekształceniom formy rządów w Polsce i we Włoszech. W kolokwium ze strony polskiej reprezentowanych było pięć uniwersytetów (UMK, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, UAM i KUL w Lublinie), a ze strony włoskiej dziewięć (LUISS Roma, Uniwersytet w Fogii, Uniwersytecki Instytut Europejski we Florencji, Uniwersytet we Florencji, Uniwersytet Molise, Uniwersytet Ca-Foscari w Wenecji, Uniwersytet w Perugii, Uniwersytet w Sienie, Uniwersytet Tor Vergata Roma). Przedstawiono 19 referatów w tym 9 polskich i 10 komunikatów naukowych. Przewodniczącym delegacji polskiej był prof. dr hab. Zbigniew Witkowski a włoskiej prof. dr Gian C. De Martin, pomysłodawcy i realizatorzy idei kolokwium. Spotkanie odbywało się w  scenerii weneckiej w odrestaurowanym pałacu Studium Generale Marcianum w sąsiedztwie słynnej Bazyliki Santa Maria della Salute nad Canale Grande, vis a vis Pałacu Dożów.
W delegacji polskiej wzięła udział b. premier RP i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej prof. Hanna Suchocka z UAM w Poznaniu, od początku uczestnicząca w realizacji idei tego kolokwium. Spotkanie stało się dobrą okazją do wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń doktryny  Polski i Włoch w sprawach realizacji idei europejskiej na polu działania najważniejszych instytucji ustrojowych obu krajów. Idea kolokwium stała się do tego stopnia atrakcyjna dla jego uczestników, że uczelnie biorące w nim udział niemalże ustawiły się w kolejce zgłaszając gotowość goszczenia kolokwium w przyszłości. I tak gospodarzem VI Kolokwium w 2016 r. będzie Uniwersytet Gdański.


W dniach 19-20 września 2012 r. na UMK odbyło się IV Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie. Gospodarzem spotkania była Katedra Prawa Konstytucyjnego UMK kierowana przez prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. Kolokwia odbywają się od 10 lat na przemian w Rzymie i w Toruniu, a ich przedmiotem są newralgiczne z punktu widzenia funkcjonowania współczesnego państwa problemy . Dotychczas tematami kolokwiów były: kierunki transformacji ustrojowych, sądownictwo konstytucyjne i przemiany prawa wyborczego w obu krajach. Tematem tegorocznego spotkania uczyniono problem konsekwencji wejścia w życie w Polsce i we Włoszech Traktatu z Lizbony w różnych aspektach, w tym w perspektywie konsekwencji tego faktu dla parlamentów narodowych w obu państwach i prawa parlamentarnego, dla sądów krajowych w tym i dla sądów konstytucyjnych, dla administracji oraz dla stanu finansów publicznych w Polsce i w Italii (tzw. Pakt Fiskalny). Trzynastoosobowej delegacji włoskiej przewodniczył prof. dr Gian C. De Martin z rzymskiego LUISS-a, a delegacji polskiej przewodniczył prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. Ze strony włoskiej reprezentowane były cztery uniwersytety (LUISS z Rzymu, Roma Tor-Vergata, Napoli-Partenope i Uniwersytet Molise), zaś ze strony polskiej także cztery uczelnie – Uniwersytet Gdański, Wrocławski, Jana Kochanowskiego z Kielc i UMK . Pokłosiem Kolokwium będzie osobna publikacja przygotowana do druku na UMK. Wielu z włoskich gości odwiedziło Polskę i Toruń pierwszy raz i było pod wrażeniem uroku odwiedzanych miejsc, naszego Uniwersytetu oraz okazywanej im życzliwości i gościnności. Kolejne Kolokwium zaplanowane zostało na 2014 r. do Wenecji.
Podczas kolokwium uhonorowano dwóch z jego uczestników. Profesora G.C. De Martina z rzymskiego LUISS-a, który świętował w tym roku 70 rocznicę swoich urodzin. Prof. De Martin od 28 lat aktywnie współpracuje z naszym Uniwersytetem i jest aktywnym rzecznikiem interesów Polski i Polaków we Włoszech i w licznych gremiach międzynarodowych , w których zasiada. Drugą osobą wyróżnioną był prof. J. Jaskiernia z UJK w Kielcach, który także od lat współpracuje z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UMK, a w tym roku obchodzi 40-lecie swojej pracy naukowej.


W dniach 9-14 czerwca 2010 r. w Rzymie, na zaproszenie Libera Universita-Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) przebywała delegacja polskich konstytucjonalistów pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. Delegacja wzięła udział w zorganizowanym przez LUISS-a i UMK III prawniczym kolokwium polsko-włoskim, poświęconym ewolucji tzw. prawa okołowyborczego w Europie, w tym przede wszystkim w Polsce i we Włoszech. Gościem honorowym Kolokwium był b. Prezydent Malty i Przewodniczący Komisji Weneckiej p. Ugo M. Bonnici, Jej Ekscelencja Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej p. Hanna Suchocka, która przewodniczyła pierwszej sesji Kolokwium, I Radca Ambasady RP przy Kwirynale p. minister Wojciech Unolt.
Przy okazji wizyty i przyjęcia wydanego na cześć uczestników Kolokwium w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej, Jej Ekscelencja Amb. Hanna Suchocka wraz z I Radcą Ambasady przy Kwirynale, panem min. Wojciechem Unoltem wręczyli prof. dr Gian C. De Martinowi z LUISS-a nadany Jemu przez Prezydenta RP L.Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP. Order został nadany na wniosek Rady Wydziału Prawa UMK i Senat UMK. Laudację przed wręczeniem Orderu wygłosił z upoważnienia i w imieniu Rektora UMK prof. Z.Witkowski.
Delegacja polska została przyjęta w Komitecie Wyborczym Izby Deputowanych Parlamentu Włoskiego oraz w Stacji Naukowej PAN w Rzymie przez jej dyrektora prof. Leszka Kuka z UMK w Toruniu. Współorganizatorami Kolokwium, obok Uniwersytetu LUISS-a w Rzymie i UMK w Toruniu, była Rada Europy oraz Komisja Wenecka.