Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego

Kierownik - dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

dr Cristina Fasone, prof. UMK
dr Katarzyna Jachimowicz
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
dr Wojciech Włoch
dr hab. Iwona Wróblewska