Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego

Kierownik - prof. dr hab. Maciej Serowaniec

dr Cristina Fasone, prof. UMK
dr Anna Frydrych-Depka
dr Katarzyna Jachimowicz
prof. dr hab. Maciej Serowaniec
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
dr Wojciech Włoch
dr hab. Iwona Wróblewska