Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 222
tel.: +48-56-611-4107
fax: +48-56-611-4005
e-mail: mserowaniec@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=2RvlC0EAAAAJ&hl=pl
ORCID: 0000-0003-4693-7977

Zainteresowania:
prawo konstytucyjne, porównawcze prawo konstytucyjne, prawo parlamentarne

Dr Maciej Serowaniec - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (2009 r.), w 2010 roku rozpoczął studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na WPiA UMK w Toruniu. Od października 2011 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Autor publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Sekretarz redakcji Studi polacco-italiani di Toruń. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień z zakresu relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a unijnym porządkiem prawnym, procesu europeizacji funkcji parlamentów narodowych oraz prawie parlamentarnym polskim i obcym.


Terminy konsultacji:
Dyżury dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room 222

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z uwagi na inne obowiązki służbowe zaplanowany na 11 marca dyżur dydaktyczny został przesunięty na czwartek - 12 marca w godz. 9.00-10.00. Przepraszam za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Bibliografia