Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Współpraca polsko-rumuńska

Współpraca naukowa z uczonymi z Rumunii zwłaszcza z Uniwersytetami  z Alba Iulia, Pite?ti oraz Sibiu ma na celu ukazanie kierunków i ocena tempa przemian ustrojowych obu państw. Najważniejszymi osiągnięciami jest udział we wspólnych przedsięwzięciach naukowych, wymiana publikacji oraz udział wzajemny w radach programowych czasopism naukowych.


W dniach 14-16 września 2016 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz dr Maciej Serowaniec wzięli udział w międzynarodowej konferencji prawnicznej ?Solidarity-dialogue-cooperation?. Przedsięwzięcie naukowe zorganizowane zostało przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, kierowaną przez prof. Andrzeja Szmyta, pod  auspicjami dziekana tegoż Wydziału, prof. Jakuba Steliny z udziałem uczonych z Rumunii, Włoch, Litwy, Niemiec i Polski.

Podczas konferencji odbyła się także uroczystość uhonorowania wybitnego znawcy prawa europejskiego z Uniwersytetu w Regensburgu, prof. Rainera Arnolda. Wręczono Profesorowi Księgę pt. Transformation of law systems in central, eastern and southeastern Europe in 1989-2015, przygotowaną pod redakcją profesorów Andrzeja Szmyta i Bogusława Banaszaka. Udział w księdze wzięło 40 uczonych z 13 państw Europy. Katedra Prawa Konstytucyjnego z UMK w Toruniu ma w tym swój skromny udział !

 


W dniach 29 października-1 listopada 2015 r. prof. Z. Witkowski i dr M. Serowaniec wzięli udział w międzynarodowej konferencji pt. ?Law and its challenges ? in socio-economic and administrative field?, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu ?1 grudnia 1918? w Alba Iulia (Rumunia). Podczas sesji plenarnej wygłosili w języku angielskimreferat pt. ?The principles of social market economy within the doctrine of the Constitutional Law of Poland and the jurisdiction of the Constitutional Tribunal?.

 


W terminie od 17 listopada do 20 listopada 2011 r. prof. dr hab. Zbigniew Witkowski i dr Piotr Chrzczonowicz z Wydziału Prawa i Administracji UMK wzięli udział w dorocznej międzynarodowej konferencji naukowej, od wielu lat tradycyjnie organizowanej w tym właśnie czasie przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. 1 grudnia 1918 r.  w Alba Iulia w Rumunii.

Od dwóch lat prof. Z.Witkowski jest zapraszany do udziału w pracach Komitetu Naukowego Konferencji. Wypada wspomnieć, że dzięki inicjatywie prof. Z.Witkowskiego WPiA UMK podpisał w 2010 r. z dziekanem Wydziału Prawa  Uniwersytetu w Alba Iulia prof. Ioanem Gonfaleanu umowę o współpracy naukowej oraz o wymianie studentów w ramach Erasmusa. W tym roku konferencja, której mózgami i dobrymi duchami są dziekan Ioan Ganfaleanu, dr Miruna Tudorascu i dr Michaela Cojan przebiegała pn. ? The Law and the Third Millenium Chalenages?. W jej ramach p. Z.Witkowski i P.Chrzczonowicz wygłosili w języku angielskim referat pt. ?Konstytucyjne i karnoprawne aspekty wolności sumienia i wyznania (religii) w Polsce?. Także w ramach konferencji, współpracujący z Uniwersytetem od lat Ambasador Republiki Austrii w Rumunii i Mołdowie, dr Martin Schwarzinger odebrał doktorat honoris causa tej Uczelni, co miało miejsce podczas podniosłej i ujmującej uroczystości, obejmującej nawet tradycyjne ?obłóczyny? nowego doktora honoris causa w uroczystą togę akademicką, która zwyczajem Uniwersytetu, staje się na zawsze togą wypromowanego doktora. Jest też ciekawostką, że opinię o zasadności wniosku o uhonorowanie doktoratem kandydata piszą, a potem jej konkluzje wygłaszają podczas uroczystości, dotychczasowi doktorzy honoris causa z danej dyscypliny naukowej. Pobyt w ośnieżonej, przy mrozie od minus 6 do minus 11 pięknej Alba Iulia był sposobnością do zwiedzenia tego historycznego miasta, w którym nastąpiła koronacja królów rumuńskich Marii i Ferdynanda I, przyłączenie Transylwanii do Rumunii, i która to Alba Iulia stanowiła największą w całej historii Cesarstwa Austro-Węgierskiego wybudowaną fortyfikację, zniszczoną potem w czasach reżimu komunistycznego, a teraz pieczołowicie i z wielkim smakiem restaurowaną i rewitalizowaną. W cytadeli ?stacjonują? dwa oddziały Armii Jego Cesarskiej Mości Franciszka Józefa I, tj. piechota i artyleria, istnieją stajnie dla koni, szaniec artyleryjski, piękne hotele i luksusowe restauracje. Nowy dr h.c. amb. M. Schwarzinger i uczestnicy konferencji odebrali specjalnie dla nich przygotowaną, uroczystą defiladę oddziałów oraz usłyszeli trzy honorowe salwy armatnie.  Uczestnicy konferencji byli także gośćmi właściciela wielkiej , prywatnej winnicy i wytwórni markowego wina rumuńskiego ?Jidvei? oraz jego zamku, w którym odbyła się na koniec konferencji, w aurze  niemal śnieżnej zimy, ale w ciepłej atmosferze wielkiej przyjaźni uprawiających naukę ludzi, uroczysta kolacja połączona z degustacją wybornych win transylwańskich. Od nowego roku kalendarzowego konferencja odbywać się będzie już stale późną wiosną, a nawet na przełomie wiosny i lata, w okolicach końca maja.